Serdecznie dziękujemy za udział w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku Budownictwo
w dniu 22 kwietnia w trybie on-line oraz w  dniach 10 – 11 czerwca 2021 r. w trybie hybrydowym.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 90 osób, w tym Rektorzy i Dziekani reprezentujący ponad 20 uczelni,  przedstawiciele instytucji  badawczych i naukowych oraz organizacji zawodowych.
Jesteśmy szczególnie wdzięczni za objęcie patronatem honorowym nad organizowanym przez nas wydarzeniem Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Zarembie, Pani Przewodniczącej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej oraz Panu Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. Zbigniewowi Kledyńskiemu.
Dziękujemy za udział w Zjeździe reprezentantom patronów medialnych, czasopismom: Builder, Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane, Przegląd Budowlany oraz firmom i organizacjom wspierającym: Budimex, Warbud, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, F.B.I. TASBUD, Multiconsult,  Saint-Gobain.