Program drugiej części Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo

10 czerwca 2021 r. – czwartek

12.30 – 13.30

Rejestracja uczestników biorących udział stacjonarnie. Gmach Dydaktyki, ul. Łukasiewicza 17, Płock

13.00 – 13.30

Logowanie uczestników w trybie on-line

12.30 – 13.30

Obiad dla uczestników Zjazdu Dziekanów, Gmach Dydaktyki

13.30 – 14.00

Sesja otwarcia (Aula PW Filii w Płocku), wystąpienia zaproszonych gości

14.00 – 15.50

Panel dyskusyjny – standardy nauczania na kierunku budownictwo na różnych ścieżkach kształcenia.
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska,
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska

15.50 – 16.00

Ramowe porozumienie sektorowe o współpracy.
prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

17.00 – 18.30

Rejs statkiem po Wiśle (w reżimie sanitarnym)

20.00

Kolacja w Hotelu Tumskim w Płocku (w reżimie sanitarnym)

11 czerwca 2021 r. – piątek

9.00 – 9.30

Logowanie uczestników w trybie on-line

9.30 – 10.30   

Rola otoczenia w kształceniu inżynierów budownictwa – wystąpienia                          patronów i sponsorów

10.30 – 10.45  

Internacjonalizacja studiów – szansa czy konieczność?
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

10.45 – 11.00  

e-Budownictwo 2.0 (on-line)
Dr hab. inż. R. Robert Gajewski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

11.00 – 11.30  

Active learning w dydaktyce akademickiej. Dodatek czy konieczność.
Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (on-line),  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde; Politechnika Gdańska

11.30 – 12.00

Podsumowanie i zamknięcie obrad

12.00 – 13.00

Obiad dla uczestników Zjazdu Dziekanów, Gmach Dydaktyki

 

 


Program pierwszej części Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo———————————————————————————————————————————————————————

Czwartek, 22 kwietnia
10.30 – 11.00   Logowanie do panelu online – link zostanie przesłany na adres e-mail podany w procesie rejestracji
11.00 – 11.40    Uroczyste otwarcie Zjazdu, wystąpienia zaproszonych gości
                                                11.40 – 13.00  –  Część pierwsza
11.40 – 11.55    Programy nauczania na kierunku budownictwo  w aspekcie uprawnień budowlanych
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
11.55 – 12.15      Akredytacja kierunków inżynierskich
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
12.15 – 12.30   Nowe zasady oceny programowej PKA
prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
12.30 – 12.45    „Uniwersytety europejskie” szansą na rozwój i umiędzynarodowienie uczelni
mgr Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Warszawska
12.45 – 13.00   Dlaczego potrzebna jest zmiana paradygmatu myślenia o administracji?
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska , prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa, Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
                                             13.00 – 14.00 – Przerwa
                                            14.00 – 16.00  –  Część druga
14.00 – 14.20   Jednolite studia magisterskie na kierunku Budownictwo
prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
14.20 – 15.00  Dyskusja
15.00 – 15.15   Współpraca z firmami kolejowymi w kształceniu inżynierów
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
15.15 – 15.30   Interdyscyplinarny BIM
dr inż. Ireneusz Czmoch, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
15.30– 16.00    Dyskusja i zamknięcie obrad