dr Małgorzata Superczyńska PRZEWODNICZĄCA
dr inż. Artur Koper  
dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni  
dr inż. Paweł Nowak SEKRETARZ DS. KONTAKTÓW ZE SPONSORAMI
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska  
mgr inż. Kacper Wasilewski  
dr inż. Krzysztof Kaczorek  
 dr Grzegorz Bartnik  
dr inż. Wojciech Karwowski  
mgr inż. Magdalena Złotowska  
mgr Irena Janczewska  
dr inż. Piotr Wiliński